Πρόγνωση θάλασσας

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 24.50 6 Η 7 ΓΡΗΓΟΡΑ ΔΥΤΙΚΟΙ 7 ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 37.00 5 Η 6. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ. ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. ΒΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΟΥΜΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑ