Πρόγνωση θάλασσας

Υπο-περιοχές πρόγνωσης για τη METAREA-3(E)

Ανατολική Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 5 Η 6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.30 ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8 ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 6 Η 7. ΤΑΡΑΓΜΕΝΗ Η ΚΥΜΑΤΩΔΗΣ. ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ