Εικόνα Radar: 15.10.2019 15:00 UTC

Τελευταια Παρατήρηση:2019-10-15 15:00