ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ

Έκτακτα Δελτία θυελλωδών ανέμων σε ισχύ

Ώρα έκδοσης:11/12/18 16:00 UTC


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ METAREA 3
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡ 463 - ΤΡΙΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018/1600 UTC

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 11-12-18/09 UTC
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 995 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
11/22 UTC ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ 997 ΣΤΗΝ ΑΖΟΦΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 1023
ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 11/19 UTC 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 12/04 UTC
ΔΥΤΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 11/23 UTC 7 Η 8


Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο