ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 310020Z VRB01KT 9999 SCT025 SCT035 01/00 Q1012 RMK NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 310030Z AUTO 23003KT CAVOK 02/01 Q1029 BECMG 3000 BR=