ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGAV 180050Z VRB01KT 9999 FEW025 SCT070 00/M05 Q1017 RMK SCT160 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LFPO 180030Z 25005KT 9999 BKN040 03/02 Q1028 NOSIG=