ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKR 260220Z 23008KT 3000 -TSRA SCT008 BKN018CB OVC025 21/19Q1002 TEMPO 3000 TSRA =

EUROPEAN AIRPORTS CODES

LIRF 260150Z 28014KT 7000 -TSRA FEW020CB SCT050 18/10 Q0996NOSIG=