ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ

GREEK AIRPORTS CODES

LGKJ 021200Z 14006KT 9999 FEW030 18/13 Q1019 RMK SCT080 BKN180 R31 15004G07KT 120V180 NOSIG=

EUROPEAN AIRPORTS CODES