ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Elefsina (Elefsina) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.06 Altitute (Alt): 20m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2021 02:50 11oC (51.8oF) 66%
NW (3200)
2b (6kt)
08/12/2021 02:20 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
2b (4kt)
08/12/2021 01:50 11oC (51.8oF) 71%
NW (3200)
2b (6kt)
08/12/2021 01:20 11oC (51.8oF) 76%
WNW (3000)
2b (5kt)
08/12/2021 00:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 00:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 23:50 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 23:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 22:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 22:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 21:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 21:20 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 20:50 12oC (53.6oF) 76% CALM
07/12/2021 20:20 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 19:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours