ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Megara (Megara) Longitute (Lon): 23.382 Latitute (Lat): 37.981 Altitute (Alt): 1m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2021 15:00 14oC (57.2oF) 81%
W (2800)
3b (7kt)
07/12/2021 14:00 14oC (57.2oF) 81%
W (2800)
3b (8kt)
07/12/2021 12:00 14oC (57.2oF) 71%
WNW (2900)
4b (11kt)
07/12/2021 11:00 14oC (57.2oF) 76%
W (2700)
3b (9kt)
07/12/2021 10:00 14oC (57.2oF) 76%
W (2700)
2b (5kt)
07/12/2021 09:30 15oC (59.0oF) 76%
WNW (2900)
3b (8kt)
07/12/2021 09:00 15oC (59.0oF) 76%
NW (3100)
3b (9kt)
07/12/2021 08:00 14oC (57.2oF) 81%
NW (3200)
2b (6kt)
07/12/2021 07:00 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 06:30 14oC (57.2oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 06:00 14oC (57.2oF) 81%
WSW (2400)
1b (3kt)
06/12/2021 15:00 18oC (64.4oF) 59%
SSE (1500)
3b (10kt)
06/12/2021 14:00 19oC (66.2oF) 55%
SSE (1500)
3b (10kt)
06/12/2021 13:00 20oC (68.0oF) 52%
SSE (1500)
3b (8kt)
06/12/2021 12:00 20oC (68.0oF) 59%
SSE (1600)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours