ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 15:50 8oC (46.4oF) 42%
N (3500)
2b (5kt)
01/02/2023 15:20 9oC (48.2oF) 36%
N (3500)
2b (6kt)
01/02/2023 14:50 10oC (50.0oF) 34%
N (3600)
3b (9kt)
01/02/2023 14:20 11oC (51.8oF) 29%
NNW (3400)
2b (6kt)
01/02/2023 13:50 11oC (51.8oF) 29%
NNW (3400)
3b (8kt)
01/02/2023 13:20 11oC (51.8oF) 29%
NNW (3300)
3b (9kt)
01/02/2023 12:50 10oC (50.0oF) 34%
NNW (3400)
3b (8kt)
01/02/2023 12:20 11oC (51.8oF) 32%
NW (3200)
3b (10kt)
01/02/2023 11:50 11oC (51.8oF) 34%
WNW (3000)
4b (11kt)
01/02/2023 11:20 10oC (50.0oF) 39%
NW (3100)
4b (12kt)
01/02/2023 10:50 10oC (50.0oF) 42%
NNW (3300)
4b (13kt)
01/02/2023 10:20 10oC (50.0oF) 42%
NNW (3300)
4b (15kt)
01/02/2023 09:50 10oC (50.0oF) 42%
NNW (3300)
4b (12kt)
01/02/2023 09:20 9oC (48.2oF) 49%
NW (3200)
4b (12kt)
01/02/2023 08:50 9oC (48.2oF) 49%
NNW (3300)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours