ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 17:50 14oC (57.2oF) 54%
N (3600)
3b (9kt)
26/10/2021 17:20 14oC (57.2oF) 58%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 16:50 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
3b (10kt)
26/10/2021 16:20 14oC (57.2oF) 58%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 15:50 15oC (59.0oF) 58%
N (0100)
3b (10kt)
26/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 58%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 58%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 58%
NNE (0300)
5b (19kt)
26/10/2021 13:50 17oC (62.6oF) 58%
NE (0400)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
26/10/2021 13:20 17oC (62.6oF) 58%
NE (0400)
5b (19kt)
26/10/2021 12:50 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
6b (22kt)
26/10/2021 12:20 17oC (62.6oF) 51%
NE (0400)
6b (22kt)
26/10/2021 11:50 17oC (62.6oF) 51%
NNE (0300)
5b (21kt)
26/10/2021 11:20 17oC (62.6oF) 47%
N (0100)
4b (16kt)
26/10/2021 10:50 17oC (62.6oF) 44%
NNE (0200)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)

Station Observations for the last 24 hours