ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/03/2021 04:20 9oC (48.2oF) 57%
N (0100)
5b (19kt)
02/03/2021 03:50 9oC (48.2oF) 61%
N (3600)
3b (10kt)
02/03/2021 03:20 9oC (48.2oF) 65%
N (0100)
4b (11kt)
02/03/2021 02:50 9oC (48.2oF) 70%
N (0100)
3b (10kt)
02/03/2021 02:20 9oC (48.2oF) 75%
N (3500)
3b (7kt)
02/03/2021 01:50 10oC (50.0oF) 70%
N (3600)
3b (10kt)
02/03/2021 01:20 10oC (50.0oF) 66%
N (0100)
4b (11kt)
02/03/2021 00:50 10oC (50.0oF) 66%
NNE (0200)
5b (17kt)
02/03/2021 00:20 10oC (50.0oF) 70%
N (0100)
4b (13kt)
01/03/2021 23:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0200)
4b (12kt)
01/03/2021 23:20 11oC (51.8oF) 66%
N (0100)
3b (9kt)
01/03/2021 22:50 8oC (46.4oF) 75%
NNW (3400)
2b (6kt)
01/03/2021 22:20 9oC (48.2oF) 70%
NNW (3300)
2b (6kt)
01/03/2021 21:50 8oC (46.4oF) 75%
NW (3200)
2b (6kt)
01/03/2021 21:20 9oC (48.2oF) 75%
NW (3200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours