ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 15:20 25oC (77.0oF) 27%
NNE (0300)
4b (12kt)
21/05/2022 14:50 24oC (75.2oF) 26%
NNE (0300)
4b (13kt)
21/05/2022 14:20 25oC (77.0oF) 27%
E (0800)
3b (9kt)
21/05/2022 13:50 25oC (77.0oF) 27%
E (0800)
3b (9kt)
21/05/2022 13:20 26oC (78.8oF) 27%
ENE (0700)
4b (11kt)
21/05/2022 12:50 26oC (78.8oF) 27%
ENE (0600)
4b (15kt)
21/05/2022 12:20 25oC (77.0oF) 29%
ENE (0600)
5b (17kt)
21/05/2022 11:50 25oC (77.0oF) 29%
ENE (0700)
4b (14kt)
21/05/2022 11:20 25oC (77.0oF) 31%
NNE (0200)
4b (16kt)
21/05/2022 10:50 24oC (75.2oF) 30%
NE (0500)
4b (16kt)
21/05/2022 10:20 24oC (75.2oF) 33%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2022 09:50 25oC (77.0oF) 29%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2022 09:20 24oC (75.2oF) 30%
NE (0400)
4b (14kt)
21/05/2022 08:50 25oC (77.0oF) 27%
NNE (0300)
4b (16kt)
21/05/2022 08:20 25oC (77.0oF) 25%
NNE (0200)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours