ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 22:20 10oC (50.0oF) 87%
NW (3200)
1b (2kt)
03/12/2020 21:50 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
1b (3kt)
03/12/2020 21:18 10oC (50.0oF) 87% CALM
03/12/2020 20:50 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
03/12/2020 20:20 11oC (51.8oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 19:50 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
2b (6kt)
03/12/2020 19:20 12oC (53.6oF) 71%
N (0100)
2b (5kt)
03/12/2020 18:50 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0200)
3b (7kt)
03/12/2020 18:20 12oC (53.6oF) 76%
NNE (0300)
2b (6kt)
03/12/2020 17:50 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0200)
2b (6kt)
03/12/2020 17:20 12oC (53.6oF) 71%
NNE (0200)
2b (4kt)
03/12/2020 16:50 12oC (53.6oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 16:20 13oC (55.4oF) 66% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 15:50 13oC (55.4oF) 66%
NE (0400)
1b (3kt)
03/12/2020 15:20 13oC (55.4oF) 66%
N (0100)
1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours