ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 03:50 13oC (55.4oF) 71%
NNE (0200)
2b (5kt)
25/02/2020 03:20 11oC (51.8oF) 71%
NNE (0200)
2b (6kt)
25/02/2020 02:50 11oC (51.8oF) 61% VARIABLE 1b (2kt)
25/02/2020 02:20 12oC (53.6oF) 57%
NE (0500)
3b (7kt)
25/02/2020 01:50 13oC (55.4oF) 54%
E (0800)
2b (4kt)
25/02/2020 01:20 14oC (57.2oF) 50%
N (3500)
2b (4kt)
25/02/2020 00:50 13oC (55.4oF) 62%
SE (1300)
2b (4kt)
25/02/2020 00:20 12oC (53.6oF) 61%
ESE (1100)
2b (5kt)
24/02/2020 23:50 11oC (51.8oF) 71% VARIABLE 1b (2kt)
24/02/2020 23:20 7oC (44.6oF) 93%
WNW (2900)
2b (4kt)
24/02/2020 22:50 7oC (44.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 22:20 7oC (44.6oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
24/02/2020 21:50 7oC (44.6oF) 87%
W (2800)
1b (3kt)
24/02/2020 21:20 9oC (48.2oF) 75%
WSW (2400)
1b (2kt)
24/02/2020 20:50 8oC (46.4oF) 75%
WSW (2500)
1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours