ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:50 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 09:20 21oC (69.8oF) 48% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 08:50 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 08:20 20oC (68.0oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:50 19oC (66.2oF) 59% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:20 19oC (66.2oF) 59% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 06:50 17oC (62.6oF) 67% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 06:20 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 05:50 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 05:20 13oC (55.4oF) 81%
WSW (2500)
1b (3kt)
15/11/2019 04:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2800)
2b (4kt)
15/11/2019 04:20 12oC (53.6oF) 93%
WSW (2500)
1b (3kt)
15/11/2019 03:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 03:20 11oC (51.8oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 02:50 11oC (51.8oF) 100% VARIABLE 1b (1kt)

Station Observations for the last 24 hours