ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 19:20 26oC (78.8oF) 41%
NW (3200)
2b (4kt)
12/07/2020 18:50 26oC (78.8oF) 41% VARIABLE 1b (2kt)
12/07/2020 18:20 26oC (78.8oF) 43% VARIABLE 1b (2kt)
12/07/2020 17:50 27oC (80.6oF) 41%
ENE (0700)
2b (6kt)
12/07/2020 17:20 28oC (82.4oF) 38%
NNE (0200)
3b (9kt)
12/07/2020 16:50 29oC (84.2oF) 36%
NNE (0200)
3b (10kt)
12/07/2020 16:20 30oC (86.0oF) 32%
NNE (0200)
4b (13kt)
12/07/2020 15:50 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
4b (15kt)
12/07/2020 15:20 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0200)
4b (16kt)
12/07/2020 14:50 31oC (87.8oF) 28%
NE (0400)
4b (16kt)
12/07/2020 14:20 31oC (87.8oF) 28%
NE (0400)
5b (19kt)
12/07/2020 13:50 31oC (87.8oF) 28%
NNE (0300)
5b (19kt)
12/07/2020 13:20 31oC (87.8oF) 28%
NNE (0300)
5b (21kt)
12/07/2020 12:50 31oC (87.8oF) 30%
NNE (0300)
5b (19kt)
12/07/2020 12:20 31oC (87.8oF) 28%
NNE (0300)
5b (17kt)

Station Observations for the last 24 hours