ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2019 21:50 22oC (71.6oF) 68%
N (0100)
1b (3kt)
15/07/2019 21:20 23oC (73.4oF) 64%
N (0100)
1b (2kt)
15/07/2019 20:50 22oC (71.6oF) 68% CALM
15/07/2019 20:20 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
15/07/2019 19:50 23oC (73.4oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
15/07/2019 19:20 23oC (73.4oF) 64%
ESE (1100)
2b (4kt)
15/07/2019 18:50 23oC (73.4oF) 64%
E (1000)
2b (6kt)
15/07/2019 18:20 23oC (73.4oF) 64%
ESE (1100)
3b (7kt)
15/07/2019 17:50 24oC (75.2oF) 60%
ESE (1200)
3b (7kt)
15/07/2019 17:20 25oC (77.0oF) 56%
ESE (1100)
3b (8kt)
15/07/2019 16:50 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
15/07/2019 16:20 25oC (77.0oF) 56%
NE (0400)
2b (4kt)
15/07/2019 15:50 25oC (77.0oF) 56%
E (0800)
3b (7kt)
15/07/2019 15:20 25oC (77.0oF) 56%
E (1000)
3b (7kt)
15/07/2019 14:50 25oC (77.0oF) 56%
E (1000)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours