ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 19:50 21oC (69.8oF) 68% CALM
18/09/2019 19:20 22oC (71.6oF) 68%
W (2600)
1b (1kt)
18/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 64% CALM
18/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 64%
N (3600)
1b (2kt)
18/09/2019 17:50 24oC (75.2oF) 64% VARIABLE 1b (2kt)
18/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 60% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 16:50 25oC (77.0oF) 53% VARIABLE 1b (2kt)
18/09/2019 16:20 26oC (78.8oF) 50%
SW (2300)
2b (5kt)
18/09/2019 15:50 27oC (80.6oF) 44%
SW (2200)
3b (7kt)
18/09/2019 15:20 28oC (82.4oF) 36%
SSW (2100)
3b (8kt)
18/09/2019 14:50 29oC (84.2oF) 32%
SSW (2000)
3b (9kt)
18/09/2019 14:20 30oC (86.0oF) 28%
SSW (2000)
4b (11kt)
18/09/2019 13:50 30oC (86.0oF) 30%
SSW (2100)
4b (11kt)
18/09/2019 13:20 30oC (86.0oF) 32%
SSW (2000)
4b (13kt)
18/09/2019 12:50 30oC (86.0oF) 32%
S (1900)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours