ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Spata Athens Airport (Spata Athens Airport) Longitute (Lon): 23.931 Latitute (Lat): 37.921 Altitute (Alt): 72m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 18:20 19oC (66.2oF) 59% CALM
20/05/2019 17:50 20oC (68.0oF) 55%
W (2600)
1b (3kt)
20/05/2019 17:20 20oC (68.0oF) 55%
SW (2200)
2b (5kt)
20/05/2019 16:50 21oC (69.8oF) 52%
SSW (2100)
2b (5kt)
20/05/2019 16:20 21oC (69.8oF) 52%
SW (2200)
2b (5kt)
20/05/2019 15:50 22oC (71.6oF) 52%
SSW (2000)
3b (8kt)
20/05/2019 15:20 23oC (73.4oF) 46%
SSW (2100)
3b (8kt)
20/05/2019 14:50 23oC (73.4oF) 49%
SSW (2100)
3b (8kt)
20/05/2019 14:20 24oC (75.2oF) 43%
SSW (2100)
3b (8kt)
20/05/2019 13:50 24oC (75.2oF) 43%
SSW (2000)
3b (8kt)
20/05/2019 13:20 24oC (75.2oF) 46%
S (1800)
3b (7kt)
20/05/2019 12:50 23oC (73.4oF) 49%
S (1900)
3b (8kt)
20/05/2019 12:20 22oC (71.6oF) 56%
S (1900)
3b (7kt)
20/05/2019 11:50 22oC (71.6oF) 59%
SSW (2000)
2b (5kt)
20/05/2019 11:20 23oC (73.4oF) 52% CALM

Station Observations for the last 24 hours