ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2021 03:00 8oC (46.4oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 02:30 9oC (48.2oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 02:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2021 01:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 01:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
08/12/2021 00:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
08/12/2021 00:00 10oC (50.0oF) 81% CALM
07/12/2021 23:30 10oC (50.0oF) 81%
N (3600)
2b (6kt)
07/12/2021 23:00 9oC (48.2oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 22:30 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 22:00 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 21:30 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 21:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
07/12/2021 20:30 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2021 20:00 10oC (50.0oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours