ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
08/12/2021 03:30 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2021 03:00 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
08/12/2021 02:30 9oC (48.2oF) 87% CALM
08/12/2021 02:00 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2021 01:30 10oC (50.0oF) 87% CALM
08/12/2021 01:00 10oC (50.0oF) 81% CALM
08/12/2021 00:30 11oC (51.8oF) 81% CALM
08/12/2021 00:00 11oC (51.8oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 23:30 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 23:00 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 21:30 10oC (50.0oF) 81% CALM
07/12/2021 21:00 10oC (50.0oF) 81% CALM
07/12/2021 19:50 11oC (51.8oF) 76% CALM
07/12/2021 19:00 11oC (51.8oF) 71% CALM
07/12/2021 18:20 13oC (55.4oF) 62% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours