ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kotroni (Kotroni) Longitute (Lon): 23.952 Latitute (Lat): 38.14 Altitute (Alt): 217m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
07/12/2021 16:30 12oC (53.6oF) 61%
W (2700)
5b (19kt)
07/12/2021 16:00 12oC (53.6oF) 61%
W (2700)
4b (15kt)
07/12/2021 15:30 12oC (53.6oF) 66%
W (2700)
3b (7kt)
07/12/2021 15:00 12oC (53.6oF) 66%
W (2700)
4b (12kt)
07/12/2021 14:30 13oC (55.4oF) 62%
W (2600)
4b (14kt)
07/12/2021 14:00 13oC (55.4oF) 62%
W (2600)
4b (14kt)
07/12/2021 13:30 14oC (57.2oF) 58%
W (2600)
4b (15kt)
07/12/2021 13:00 14oC (57.2oF) 58%
W (2600)
4b (16kt)
07/12/2021 12:30 14oC (57.2oF) 62%
W (2700)
4b (15kt)
07/12/2021 12:00 14oC (57.2oF) 66%
W (2600)
4b (16kt)
07/12/2021 11:30 14oC (57.2oF) 71%
SW (2200)
2b (6kt)
07/12/2021 11:00 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 10:30 14oC (57.2oF) 71% VARIABLE 1b (3kt)
07/12/2021 10:00 13oC (55.4oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)
07/12/2021 09:30 12oC (53.6oF) 81% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours