ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Shinias (Shinias) Longitute (Lon): 24.015 Latitute (Lat): 38.142 Altitute (Alt): 4m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
06/12/2021 14:00 18oC (64.4oF) 29%
S (1700)
4b (13kt)
06/12/2021 13:30 19oC (66.2oF) 27%
S (1800)
3b (10kt)
06/12/2021 13:00 19oC (66.2oF) 27%
SSE (1500)
4b (11kt)
06/12/2021 12:30 19oC (66.2oF) 27%
SSE (1600)
4b GUSTS 6b (14ktG25kt)
06/12/2021 12:00 20oC (68.0oF) 25%
S (1900)
3b (10kt)
06/12/2021 11:30 20oC (68.0oF) 25%
SE (1400)
4b GUSTS 6b (13ktG24kt)
06/12/2021 11:00 20oC (68.0oF) 25%
SSE (1600)
3b (9kt)
06/12/2021 10:00 20oC (68.0oF) 25%
SSE (1600)
3b (9kt)
06/12/2021 09:30 18oC (64.4oF) 29%
S (1700)
3b (9kt)
06/12/2021 09:00 19oC (66.2oF) 27%
S (1700)
2b (6kt)
06/12/2021 08:00 19oC (66.2oF) 27%
S (1700)
3b (9kt)
05/12/2021 14:00 17oC (62.6oF) 31%
S (1900)
2b (5kt)
05/12/2021 13:00 18oC (64.4oF) 29%
SSW (2000)
2b (6kt)
05/12/2021 12:20 19oC (66.2oF) 27%
WSW (2400)
2b (5kt)
05/12/2021 12:00 19oC (66.2oF) 27%
WSW (2500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours