ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:50 18oC (64.4oF) 77%
W (2800)
2b (6kt)
15/11/2019 09:20 17oC (62.6oF) 82%
W (2700)
2b (5kt)
15/11/2019 08:50 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 08:20 17oC (62.6oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:50 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 06:50 13oC (55.4oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 06:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 05:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 05:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 04:50 11oC (51.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 04:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 03:50 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 03:20 12oC (53.6oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 02:50 12oC (53.6oF) 100% CALM

Station Observations for the last 24 hours