ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 22:20 9oC (48.2oF) 93%
SE (1300)
1b (2kt)
03/12/2020 21:50 9oC (48.2oF) 93%
E (1000)
1b (3kt)
03/12/2020 21:20 9oC (48.2oF) 93%
ESE (1100)
1b (1kt)
03/12/2020 20:50 9oC (48.2oF) 93%
NNW (3300)
1b (2kt)
03/12/2020 20:20 9oC (48.2oF) 93%
WNW (3000)
1b (2kt)
03/12/2020 19:50 9oC (48.2oF) 93%
W (2600)
2b (4kt)
03/12/2020 19:20 10oC (50.0oF) 93%
W (2600)
1b (2kt)
03/12/2020 18:50 10oC (50.0oF) 87%
W (2700)
1b (3kt)
03/12/2020 18:20 10oC (50.0oF) 87%
W (2600)
1b (2kt)
03/12/2020 17:50 10oC (50.0oF) 87%
W (2700)
1b (3kt)
03/12/2020 17:20 10oC (50.0oF) 93%
W (2800)
2b (6kt)
03/12/2020 16:50 10oC (50.0oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 16:20 11oC (51.8oF) 87%
W (2800)
1b (3kt)
03/12/2020 15:50 10oC (50.0oF) 93% CALM
03/12/2020 15:20 10oC (50.0oF) 93%
W (2600)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours