ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 19:20 26oC (78.8oF) 64%
W (2700)
2b (4kt)
18/09/2019 18:50 26oC (78.8oF) 64% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 18:20 26oC (78.8oF) 64%
W (2800)
3b (7kt)
18/09/2019 17:50 26oC (78.8oF) 60% VARIABLE 1b (2kt)
18/09/2019 17:20 26oC (78.8oF) 57% VARIABLE 1b (2kt)
18/09/2019 16:50 27oC (80.6oF) 53% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 16:20 28oC (82.4oF) 53%
S (1800)
2b (6kt)
18/09/2019 15:50 29oC (84.2oF) 50%
S (1700)
3b (9kt)
18/09/2019 15:20 30oC (86.0oF) 42%
S (1800)
3b (10kt)
18/09/2019 14:50 31oC (87.8oF) 34%
S (1900)
3b (8kt)
18/09/2019 14:20 32oC (89.6oF) 30%
SSW (2100)
2b (6kt)
18/09/2019 13:50 32oC (89.6oF) 37%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/09/2019 13:20 31oC (87.8oF) 39%
SSW (2100)
2b (4kt)
18/09/2019 12:50 31oC (87.8oF) 42%
WSW (2500)
3b (7kt)
18/09/2019 12:20 30oC (86.0oF) 44%
W (2700)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours