ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 17:20 10oC (50.0oF) 70%
E (0800)
1b (3kt)
26/10/2021 16:50 11oC (51.8oF) 61%
ESE (1100)
2b (4kt)
26/10/2021 16:20 13oC (55.4oF) 54%
SE (1300)
1b (3kt)
26/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 50%
S (1900)
2b (4kt)
26/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 47%
SSW (2100)
2b (5kt)
26/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 47%
SW (2200)
3b (7kt)
26/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 44%
W (2600)
2b (5kt)
26/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 44%
NW (3100)
2b (5kt)
26/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3400)
3b (7kt)
26/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 44%
NNW (3400)
2b (5kt)
26/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 44%
NW (3100)
2b (6kt)
26/10/2021 10:50 15oC (59.0oF) 47%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/10/2021 10:20 15oC (59.0oF) 50%
NW (3200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours