ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki (Thessaloniki) Longitute (Lon): 22.97 Latitute (Lat): 40.53 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 15:20 28oC (82.4oF) 24%
S (1900)
3b (7kt)
21/05/2022 14:50 29oC (84.2oF) 22%
S (1900)
3b (10kt)
21/05/2022 14:20 29oC (84.2oF) 22%
S (1800)
3b (10kt)
21/05/2022 13:50 29oC (84.2oF) 24%
S (1900)
3b (10kt)
21/05/2022 13:20 30oC (86.0oF) 20%
W (2600)
2b (4kt)
21/05/2022 12:50 28oC (82.4oF) 22%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/05/2022 12:20 26oC (78.8oF) 50% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2022 11:50 25oC (77.0oF) 46%
NW (3100)
3b (7kt)
21/05/2022 11:20 25oC (77.0oF) 38%
WNW (3000)
3b (7kt)
21/05/2022 10:50 25oC (77.0oF) 40%
WNW (3000)
3b (7kt)
21/05/2022 10:20 24oC (75.2oF) 46%
WNW (2900)
3b (7kt)
21/05/2022 09:50 23oC (73.4oF) 43%
WNW (2900)
2b (6kt)
21/05/2022 09:20 23oC (73.4oF) 46%
WNW (2900)
2b (6kt)
21/05/2022 08:50 22oC (71.6oF) 49%
W (2800)
2b (6kt)
21/05/2022 08:20 21oC (69.8oF) 52%
W (2700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours