ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Thessaloniki Mikra (Thessaloniki Mikra) Longitute (Lon): 22.971 Latitute (Lat): 40.527 Altitute (Alt): 2m, Area:Central Macedonia

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2020 02:20 14oC (57.2oF) 66%
E (1000)
2b (6kt)
21/09/2020 01:50 15oC (59.0oF) 62%
E (1000)
2b (6kt)
21/09/2020 01:20 15oC (59.0oF) 67%
E (1000)
2b (6kt)
21/09/2020 00:50 16oC (60.8oF) 62%
E (1000)
2b (6kt)
21/09/2020 00:20 15oC (59.0oF) 76%
E (0900)
2b (5kt)
20/09/2020 23:50 16oC (60.8oF) 71%
E (1000)
2b (6kt)
20/09/2020 23:20 16oC (60.8oF) 67%
E (1000)
2b (6kt)
20/09/2020 22:50 17oC (62.6oF) 67%
E (1000)
2b (6kt)
20/09/2020 22:20 17oC (62.6oF) 67%
E (0900)
2b (6kt)
20/09/2020 21:50 16oC (60.8oF) 76%
E (0900)
2b (5kt)
20/09/2020 21:20 17oC (62.6oF) 72%
E (0900)
2b (5kt)
20/09/2020 20:50 17oC (62.6oF) 72%
E (1000)
2b (6kt)
20/09/2020 20:20 17oC (62.6oF) 72%
E (1000)
2b (5kt)
20/09/2020 19:50 18oC (64.4oF) 67%
E (1000)
2b (5kt)
20/09/2020 19:20 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours