ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 20:20 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
03/03/2021 19:50 10oC (50.0oF) 87%
N (3500)
2b (4kt)
03/03/2021 19:20 11oC (51.8oF) 87%
NNW (3400)
2b (4kt)
03/03/2021 18:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
03/03/2021 18:20 11oC (51.8oF) 81%
WNW (3000)
2b (6kt)
03/03/2021 17:50 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
2b (4kt)
03/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3300)
2b (6kt)
03/03/2021 16:50 11oC (51.8oF) 81%
NNW (3400)
2b (6kt)
03/03/2021 16:20 12oC (53.6oF) 76%
NNW (3300)
3b (8kt)
03/03/2021 15:50 12oC (53.6oF) 76%
NNW (3400)
3b (10kt)
03/03/2021 15:20 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
3b (8kt)
03/03/2021 14:50 13oC (55.4oF) 76%
NNW (3300)
3b (8kt)
03/03/2021 14:20 14oC (57.2oF) 71%
N (3600)
3b (8kt)
03/03/2021 13:50 14oC (57.2oF) 71%
NW (3200)
3b (10kt)
03/03/2021 13:20 13oC (55.4oF) 71%
NNW (3300)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours