ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 14:50 22oC (71.6oF) 56%
WNW (2900)
2b (6kt)
21/05/2022 14:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2700)
2b (6kt)
21/05/2022 13:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
2b (4kt)
21/05/2022 13:20 23oC (73.4oF) 60%
W (2700)
2b (6kt)
21/05/2022 12:50 23oC (73.4oF) 60%
W (2800)
2b (6kt)
21/05/2022 12:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2800)
3b (8kt)
21/05/2022 11:50 22oC (71.6oF) 59%
WNW (2900)
3b (8kt)
21/05/2022 11:20 21oC (69.8oF) 63%
WNW (2900)
3b (10kt)
21/05/2022 10:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b (8kt)
21/05/2022 10:20 21oC (69.8oF) 63%
W (2800)
3b (10kt)
21/05/2022 09:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2800)
3b (10kt)
21/05/2022 09:20 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b (10kt)
21/05/2022 08:50 21oC (69.8oF) 63%
W (2700)
3b (10kt)
21/05/2022 08:20 21oC (69.8oF) 63%
WNW (3000)
2b (6kt)
21/05/2022 07:50 20oC (68.0oF) 67%
WNW (3000)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours