ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2019 13:50 27oC (80.6oF) 60%
E (0900)
4b (12kt)
16/07/2019 13:20 27oC (80.6oF) 60%
E (0800)
3b (10kt)
16/07/2019 12:50 27oC (80.6oF) 60%
ESE (1100)
4b (12kt)
16/07/2019 12:20 27oC (80.6oF) 60%
ENE (0700)
4b (12kt)
16/07/2019 11:50 27oC (80.6oF) 60%
ESE (1200)
4b (14kt)
16/07/2019 11:20 27oC (80.6oF) 64%
ESE (1100)
3b (10kt)
16/07/2019 10:50 27oC (80.6oF) 64%
E (0900)
4b (12kt)
16/07/2019 10:20 27oC (80.6oF) 64%
E (0900)
4b (13kt)
16/07/2019 09:50 27oC (80.6oF) 64%
E (0800)
4b (12kt)
16/07/2019 09:20 27oC (80.6oF) 64%
E (0800)
4b (15kt)
16/07/2019 08:50 27oC (80.6oF) 64%
E (0800)
4b (14kt)
16/07/2019 08:20 27oC (80.6oF) 64%
E (0800)
4b (12kt)
16/07/2019 07:50 27oC (80.6oF) 64%
E (0800)
3b (8kt)
16/07/2019 07:20 26oC (78.8oF) 69%
E (0800)
3b (10kt)
16/07/2019 06:50 26oC (78.8oF) 69%
E (1000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours