ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
18/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 82%
W (2700)
3b (8kt)
18/09/2019 17:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2700)
2b (6kt)
18/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 77%
W (2700)
3b (7kt)
18/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 77%
W (2800)
3b (7kt)
18/09/2019 16:20 27oC (80.6oF) 57%
W (2800)
3b (7kt)
18/09/2019 15:50 27oC (80.6oF) 57%
WNW (2900)
3b (7kt)
18/09/2019 15:20 27oC (80.6oF) 60%
WNW (2900)
3b (7kt)
18/09/2019 14:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
3b (7kt)
18/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 60%
NW (3200)
2b (5kt)
18/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 60%
WNW (3000)
2b (6kt)
18/09/2019 13:20 28oC (82.4oF) 57%
NW (3100)
3b (7kt)
18/09/2019 12:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (2900)
3b (8kt)
18/09/2019 12:20 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
3b (8kt)
18/09/2019 11:50 28oC (82.4oF) 57%
WNW (3000)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours