ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 22:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
03/12/2020 21:50 14oC (57.2oF) 87%
SSE (1500)
2b (4kt)
03/12/2020 21:20 14oC (57.2oF) 81% CALM
03/12/2020 20:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
03/12/2020 20:20 15oC (59.0oF) 76%
SE (1400)
2b (6kt)
03/12/2020 19:50 15oC (59.0oF) 76%
SSE (1500)
2b (6kt)
03/12/2020 19:20 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
2b (6kt)
03/12/2020 18:50 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
3b (8kt)
03/12/2020 18:20 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
2b (5kt)
03/12/2020 17:50 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
3b (7kt)
03/12/2020 17:20 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
3b (7kt)
03/12/2020 16:50 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
3b (8kt)
03/12/2020 16:20 15oC (59.0oF) 82%
ESE (1200)
2b (6kt)
03/12/2020 15:50 15oC (59.0oF) 82%
SE (1300)
2b (5kt)
03/12/2020 15:20 16oC (60.8oF) 76%
ESE (1100)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours