ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.145 Latitute (Lat): 35.529 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:20 21oC (69.8oF) 63%
WNW (3000)
2b (6kt)
15/11/2019 08:50 21oC (69.8oF) 63%
WSW (2500)
2b (4kt)
15/11/2019 08:20 20oC (68.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (5kt)
15/11/2019 07:50 20oC (68.0oF) 67%
WSW (2500)
2b (4kt)
15/11/2019 07:20 19oC (66.2oF) 72% CALM
15/11/2019 06:50 18oC (64.4oF) 82% CALM
15/11/2019 06:20 17oC (62.6oF) 82%
WNW (3000)
2b (4kt)
15/11/2019 05:50 15oC (59.0oF) 87% CALM
15/11/2019 05:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
15/11/2019 04:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
15/11/2019 04:20 14oC (57.2oF) 87% CALM
15/11/2019 03:50 14oC (57.2oF) 87% CALM
15/11/2019 03:20 16oC (60.8oF) 76% CALM
15/11/2019 02:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
15/11/2019 02:20 15oC (59.0oF) 87%
W (2700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours