ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 15:20 8oC (46.4oF) 87%
NW (3100)
2b (5kt)
01/02/2023 14:50 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3300)
3b (7kt)
01/02/2023 14:20 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
2b (5kt)
01/02/2023 13:50 8oC (46.4oF) 87%
N (0100)
3b (8kt)
01/02/2023 13:20 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
2b (6kt)
01/02/2023 12:50 8oC (46.4oF) 87%
NNW (3400)
3b (7kt)
01/02/2023 12:20 8oC (46.4oF) 87%
NW (3200)
3b (8kt)
01/02/2023 11:50 8oC (46.4oF) 87%
NW (3200)
3b (8kt)
01/02/2023 11:20 8oC (46.4oF) 81%
NNW (3400)
3b (10kt)
01/02/2023 10:50 8oC (46.4oF) 81%
N (3600)
4b (12kt)
01/02/2023 10:20 9oC (48.2oF) 81%
NNW (3300)
3b (8kt)
01/02/2023 09:50 9oC (48.2oF) 81%
NNW (3400)
4b (14kt)
01/02/2023 09:20 9oC (48.2oF) 81%
N (3500)
4b (14kt)
01/02/2023 08:50 9oC (48.2oF) 81%
N (3600)
4b (12kt)
01/02/2023 08:20 8oC (46.4oF) 81%
N (3500)
4b (14kt)

Station Observations for the last 24 hours