ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chania Souda (Chania Souda) Longitute (Lon): 24.15 Latitute (Lat): 35.53 Altitute (Alt): 148m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 17:20 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/10/2021 16:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (10kt)
26/10/2021 16:20 16oC (60.8oF) 76%
ENE (0700)
3b (7kt)
26/10/2021 15:50 16oC (60.8oF) 76%
ENE (0700)
3b (7kt)
26/10/2021 15:20 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0700)
3b (7kt)
26/10/2021 14:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (7kt)
26/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (7kt)
26/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (6kt)
26/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 82%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
26/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
2b (5kt)
26/10/2021 10:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours