ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 17:50 20oC (68.0oF) 88% CALM
20/05/2019 17:20 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (4kt)
20/05/2019 16:50 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0700)
2b (4kt)
20/05/2019 16:20 21oC (69.8oF) 88%
E (0800)
1b (3kt)
20/05/2019 15:50 21oC (69.8oF) 88%
ENE (0700)
2b (5kt)
20/05/2019 15:20 22oC (71.6oF) 82%
E (0900)
2b (4kt)
20/05/2019 14:50 22oC (71.6oF) 82%
ENE (0700)
2b (4kt)
20/05/2019 14:20 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (8kt)
20/05/2019 13:50 21oC (69.8oF) 82%
ENE (0700)
3b (8kt)
20/05/2019 13:20 22oC (71.6oF) 77%
E (0900)
3b (7kt)
20/05/2019 12:50 22oC (71.6oF) 77%
E (0800)
3b (7kt)
20/05/2019 12:20 23oC (73.4oF) 73%
E (0800)
3b (8kt)
20/05/2019 11:50 23oC (73.4oF) 73%
ENE (0700)
3b (7kt)
20/05/2019 11:20 24oC (75.2oF) 68%
ENE (0700)
2b (6kt)
20/05/2019 10:50 24oC (75.2oF) 68%
ENE (0700)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours