ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 14:20 21oC (69.8oF) 68%
NNW (3300)
4b (11kt)
21/05/2022 13:50 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3300)
4b (11kt)
21/05/2022 13:20 22oC (71.6oF) 59%
NW (3200)
4b (12kt)
21/05/2022 12:50 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3300)
4b (11kt)
21/05/2022 12:20 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3300)
4b (11kt)
21/05/2022 11:50 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b (11kt)
21/05/2022 11:20 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b (13kt)
21/05/2022 10:50 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b (13kt)
21/05/2022 10:20 22oC (71.6oF) 59%
NNW (3300)
4b (13kt)
21/05/2022 09:50 21oC (69.8oF) 63%
NNW (3300)
4b (14kt)
21/05/2022 09:20 21oC (69.8oF) 63%
NW (3200)
4b (16kt)
21/05/2022 08:50 21oC (69.8oF) 63%
NW (3100)
5b (17kt)
21/05/2022 08:20 21oC (69.8oF) 59%
NW (3200)
4b (16kt)
21/05/2022 07:50 21oC (69.8oF) 59%
WNW (3000)
5b (18kt)
21/05/2022 07:20 21oC (69.8oF) 59%
NW (3100)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours