ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 19:20 23oC (73.4oF) 77%
S (1700)
2b (6kt)
18/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 77%
S (1900)
2b (4kt)
18/09/2019 18:20 23oC (73.4oF) 77%
S (1900)
2b (4kt)
18/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 77% CALM
18/09/2019 17:20 24oC (75.2oF) 77%
SSW (2000)
2b (4kt)
18/09/2019 16:50 24oC (75.2oF) 77% CALM
18/09/2019 16:20 25oC (77.0oF) 73%
E (0800)
2b (4kt)
18/09/2019 15:50 25oC (77.0oF) 73%
ENE (0700)
2b (4kt)
18/09/2019 15:20 26oC (78.8oF) 64%
ENE (0700)
2b (5kt)
18/09/2019 14:50 26oC (78.8oF) 64%
ENE (0600)
2b (4kt)
18/09/2019 14:20 27oC (80.6oF) 60%
ENE (0600)
2b (6kt)
18/09/2019 13:50 27oC (80.6oF) 60%
ENE (0700)
2b (6kt)
18/09/2019 13:20 26oC (78.8oF) 60%
ENE (0700)
3b (7kt)
18/09/2019 12:50 26oC (78.8oF) 60%
ENE (0700)
3b (7kt)
18/09/2019 12:20 27oC (80.6oF) 53%
E (0800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours