ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/07/2019 21:20 24oC (75.2oF) 83%
SE (1400)
2b (4kt)
15/07/2019 20:50 24oC (75.2oF) 77%
S (1700)
1b (3kt)
15/07/2019 20:20 24oC (75.2oF) 68%
S (1700)
1b (3kt)
15/07/2019 19:50 24oC (75.2oF) 68%
SSE (1600)
2b (4kt)
15/07/2019 19:20 24oC (75.2oF) 68% CALM
15/07/2019 18:50 24oC (75.2oF) 68% CALM
15/07/2019 18:20 24oC (75.2oF) 77%
E (1000)
2b (4kt)
15/07/2019 17:50 24oC (75.2oF) 77%
ENE (0700)
2b (4kt)
15/07/2019 17:20 25oC (77.0oF) 68%
ENE (0700)
2b (5kt)
15/07/2019 16:50 25oC (77.0oF) 68%
ENE (0700)
2b (5kt)
15/07/2019 16:20 25oC (77.0oF) 68%
ENE (0700)
2b (5kt)
15/07/2019 15:50 25oC (77.0oF) 68%
NE (0500)
2b (6kt)
15/07/2019 15:20 26oC (78.8oF) 64%
NE (0500)
2b (6kt)
15/07/2019 14:50 26oC (78.8oF) 64%
NE (0500)
2b (6kt)
15/07/2019 14:20 27oC (80.6oF) 60%
NE (0400)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours