ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 14:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3300)
4b (14kt)
01/02/2023 14:20 11oC (51.8oF) 71%
N (3500)
4b (13kt)
01/02/2023 13:50 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3400)
4b (16kt)
01/02/2023 13:20 10oC (50.0oF) 76%
W (2800)
4b (11kt)
01/02/2023 12:50 10oC (50.0oF) 70%
NW (3100)
4b (11kt)
01/02/2023 12:20 10oC (50.0oF) 70%
NNW (3300)
5b GUSTS 7b (20ktG30kt)
01/02/2023 11:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3300)
4b (13kt)
01/02/2023 11:20 11oC (51.8oF) 66%
N (3600)
4b (16kt)
01/02/2023 10:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3300)
5b (18kt)
01/02/2023 10:20 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3300)
5b (19kt)
01/02/2023 09:50 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3400)
4b (16kt)
01/02/2023 09:20 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3300)
5b (17kt)
01/02/2023 08:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
4b (16kt)
01/02/2023 08:20 11oC (51.8oF) 61%
N (3500)
5b (20kt)
01/02/2023 07:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
5b (20kt)

Station Observations for the last 24 hours