ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2020 09:20 22oC (71.6oF) 72%
NNW (3400)
3b (9kt)
26/10/2020 08:50 22oC (71.6oF) 72%
NW (3100)
3b (7kt)
26/10/2020 08:20 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
2b (6kt)
26/10/2020 07:50 22oC (71.6oF) 72%
W (2800)
3b (8kt)
26/10/2020 07:20 22oC (71.6oF) 72% VARIABLE 1b (3kt)
26/10/2020 06:50 21oC (69.8oF) 72%
WSW (2500)
2b (4kt)
26/10/2020 06:20 19oC (66.2oF) 77%
SW (2300)
2b (5kt)
26/10/2020 05:50 19oC (66.2oF) 77%
WSW (2400)
2b (4kt)
26/10/2020 05:20 19oC (66.2oF) 77%
ESE (1200)
2b (5kt)
26/10/2020 04:50 19oC (66.2oF) 82%
SW (2300)
2b (4kt)
26/10/2020 04:20 18oC (64.4oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
26/10/2020 03:50 18oC (64.4oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
26/10/2020 03:20 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/10/2020 02:50 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
26/10/2020 02:20 18oC (64.4oF) 87% CALM

Station Observations for the last 24 hours