ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 02:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1800)
2b (5kt)
25/02/2020 02:20 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
3b (7kt)
25/02/2020 01:50 9oC (48.2oF) 81%
S (1700)
3b (7kt)
25/02/2020 01:20 8oC (46.4oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
25/02/2020 00:50 8oC (46.4oF) 87%
S (1800)
3b (7kt)
25/02/2020 00:20 8oC (46.4oF) 87%
S (1700)
3b (7kt)
24/02/2020 23:50 8oC (46.4oF) 87%
S (1800)
3b (7kt)
24/02/2020 23:20 9oC (48.2oF) 75%
S (1700)
3b (10kt)
24/02/2020 22:50 9oC (48.2oF) 75%
S (1800)
3b (7kt)
24/02/2020 22:20 9oC (48.2oF) 70%
S (1800)
2b (6kt)
24/02/2020 21:50 9oC (48.2oF) 70%
S (1700)
3b (7kt)
24/02/2020 21:20 10oC (50.0oF) 66%
S (1800)
3b (7kt)
24/02/2020 20:50 10oC (50.0oF) 66%
S (1900)
3b (8kt)
24/02/2020 20:20 9oC (48.2oF) 70%
S (1700)
3b (9kt)
24/02/2020 19:50 9oC (48.2oF) 70%
S (1800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours