ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:20 21oC (69.8oF) 59%
NW (3100)
2b (4kt)
15/11/2019 08:50 21oC (69.8oF) 59%
NW (3100)
1b (3kt)
15/11/2019 08:20 21oC (69.8oF) 63%
WNW (2900)
1b (3kt)
15/11/2019 07:50 21oC (69.8oF) 63%
SSE (1500)
1b (3kt)
15/11/2019 07:20 20oC (68.0oF) 67%
SSE (1600)
2b (5kt)
15/11/2019 06:50 18oC (64.4oF) 77%
S (1700)
2b (5kt)
15/11/2019 06:20 17oC (62.6oF) 77%
SSE (1600)
3b (8kt)
15/11/2019 05:50 16oC (60.8oF) 82%
S (1700)
2b (6kt)
15/11/2019 05:20 15oC (59.0oF) 82%
S (1700)
3b (7kt)
15/11/2019 04:50 15oC (59.0oF) 82%
SSW (2000)
2b (6kt)
15/11/2019 04:20 15oC (59.0oF) 87%
S (1700)
2b (5kt)
15/11/2019 03:50 15oC (59.0oF) 87%
SSE (1500)
2b (5kt)
15/11/2019 03:20 15oC (59.0oF) 87%
SSE (1600)
3b (9kt)
15/11/2019 02:50 15oC (59.0oF) 87%
S (1900)
2b (4kt)
15/11/2019 02:20 15oC (59.0oF) 87%
SSE (1600)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours