ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Iraklio (Iraklio) Longitute (Lon): 25.18 Latitute (Lat): 35.34 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 07:50 12oC (53.6oF) 66%
NNW (3300)
6b (23kt)
03/03/2021 07:20 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3400)
6b (26kt)
03/03/2021 06:50 12oC (53.6oF) 57%
NNW (3400)
6b (26kt)
03/03/2021 06:20 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3400)
6b (27kt)
03/03/2021 05:50 11oC (51.8oF) 66%
NNW (3400)
6b (26kt)
03/03/2021 05:20 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)
03/03/2021 04:50 11oC (51.8oF) 61%
NNW (3400)
6b GUSTS 8b (27ktG37kt)
03/03/2021 04:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
03/03/2021 03:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
03/03/2021 02:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b GUSTS 8b (28ktG38kt)
03/03/2021 02:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b (28kt)
03/03/2021 01:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3400)
7b (29kt)
03/03/2021 01:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b (28kt)
03/03/2021 00:50 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3300)
7b (28kt)
03/03/2021 00:20 10oC (50.0oF) 81%
NNW (3400)
6b GUSTS 7b (23ktG33kt)

Station Observations for the last 24 hours