ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Heraklion (Heraklion) Longitute (Lon): 25.182 Latitute (Lat): 35.335 Altitute (Alt): 39m, Area:Crete

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/08/2020 18:20 28oC (82.4oF) 50%
W (2800)
2b (6kt)
15/08/2020 17:50 28oC (82.4oF) 50%
WNW (2900)
3b (7kt)
15/08/2020 17:20 29oC (84.2oF) 41%
WNW (3000)
3b (7kt)
15/08/2020 16:50 29oC (84.2oF) 41%
WNW (2900)
4b (13kt)
15/08/2020 16:20 30oC (86.0oF) 39%
WNW (3000)
4b (13kt)
15/08/2020 15:50 30oC (86.0oF) 39%
WNW (3000)
4b (12kt)
15/08/2020 15:20 30oC (86.0oF) 36%
WNW (3000)
4b (14kt)
15/08/2020 14:50 30oC (86.0oF) 36%
WNW (3000)
4b (14kt)
15/08/2020 14:20 31oC (87.8oF) 30%
WNW (3000)
4b (14kt)
15/08/2020 13:50 31oC (87.8oF) 30%
WNW (3000)
4b (14kt)
15/08/2020 13:20 30oC (86.0oF) 39%
WNW (3000)
4b (16kt)
15/08/2020 12:50 30oC (86.0oF) 39%
NW (3100)
4b (16kt)
15/08/2020 12:20 30oC (86.0oF) 44%
WNW (3000)
5b (17kt)
15/08/2020 11:50 30oC (86.0oF) 44%
NW (3100)
5b (17kt)
15/08/2020 11:20 30oC (86.0oF) 51%
NW (3100)
4b (16kt)

Station Observations for the last 24 hours