ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 14:20 25oC (77.0oF) 35%
WSW (2500)
3b (9kt)
21/05/2022 13:50 25oC (77.0oF) 35%
WSW (2500)
3b (9kt)
21/05/2022 13:20 25oC (77.0oF) 35%
WSW (2400)
3b (8kt)
21/05/2022 12:50 25oC (77.0oF) 35%
WSW (2400)
3b (8kt)
21/05/2022 12:20 24oC (75.2oF) 43%
WSW (2500)
3b (8kt)
21/05/2022 11:50 24oC (75.2oF) 43%
WSW (2500)
3b (8kt)
21/05/2022 11:20 24oC (75.2oF) 37%
WSW (2400)
3b (8kt)
21/05/2022 10:50 24oC (75.2oF) 37%
WSW (2400)
3b (8kt)
21/05/2022 10:20 24oC (75.2oF) 37%
SW (2300)
3b (7kt)
21/05/2022 09:50 23oC (73.4oF) 43%
SW (2300)
2b (6kt)
21/05/2022 09:20 22oC (71.6oF) 42%
SW (2300)
2b (6kt)
21/05/2022 08:50 22oC (71.6oF) 42%
SW (2300)
2b (6kt)
21/05/2022 08:20 22oC (71.6oF) 52%
SSW (2000)
2b (6kt)
21/05/2022 07:50 22oC (71.6oF) 52% VARIABLE 1b (3kt)
21/05/2022 07:20 20oC (68.0oF) 55% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours