ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 19:20 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0600)
2b (4kt)
03/12/2020 18:50 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0600)
2b (4kt)
03/12/2020 18:20 7oC (44.6oF) 87%
N (0100)
3b (7kt)
03/12/2020 17:50 7oC (44.6oF) 87%
N (0100)
3b (7kt)
03/12/2020 17:20 7oC (44.6oF) 81%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/12/2020 16:50 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/12/2020 16:20 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0700)
3b (7kt)
03/12/2020 15:50 6oC (42.8oF) 86%
ENE (0700)
3b (7kt)
03/12/2020 15:20 7oC (44.6oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)
03/12/2020 14:50 7oC (44.6oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)
03/12/2020 14:20 9oC (48.2oF) 75%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 13:50 9oC (48.2oF) 75%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 13:20 9oC (48.2oF) 70%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 12:50 10oC (50.0oF) 66%
ENE (0700)
4b (11kt)
03/12/2020 12:20 10oC (50.0oF) 66%
ENE (0700)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours