ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 16:50 12oC (53.6oF) 61%
N (0100)
3b (9kt)
26/10/2021 16:20 13oC (55.4oF) 62%
N (0100)
3b (7kt)
26/10/2021 15:50 13oC (55.4oF) 62%
N (0100)
3b (8kt)
26/10/2021 15:20 14oC (57.2oF) 54%
N (0100)
3b (9kt)
26/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 47%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 47%
N (0100)
4b (14kt)
26/10/2021 12:50 17oC (62.6oF) 44%
N (0100)
4b (12kt)
26/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 51%
N (0100)
4b (13kt)
26/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
4b (12kt)
26/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
4b (13kt)
26/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 51%
NNE (0200)
4b (13kt)
26/10/2021 10:20 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0200)
4b (14kt)
26/10/2021 09:50 15oC (59.0oF) 54%
NNE (0200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours