ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:20 19oC (66.2oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
15/11/2019 08:50 19oC (66.2oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
15/11/2019 08:20 16oC (60.8oF) 87%
S (1800)
2b (5kt)
15/11/2019 07:50 16oC (60.8oF) 87% CALM
15/11/2019 07:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 06:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 06:20 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 05:50 15oC (59.0oF) 93% CALM
15/11/2019 05:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 04:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 04:20 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 03:50 15oC (59.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
14/11/2019 19:20 13oC (55.4oF) 93% CALM
14/11/2019 18:50 14oC (57.2oF) 93% CALM
14/11/2019 18:20 14oC (57.2oF) 93% CALM

Station Observations for the last 24 hours