ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 14:20 10oC (50.0oF) 36%
WSW (2500)
3b (9kt)
01/02/2023 13:50 10oC (50.0oF) 36%
WSW (2500)
3b (10kt)
01/02/2023 13:20 10oC (50.0oF) 34%
WNW (2900)
2b (4kt)
01/02/2023 12:50 10oC (50.0oF) 34%
NW (3100)
3b (8kt)
01/02/2023 11:50 10oC (50.0oF) 34%
WNW (3000)
3b (9kt)
01/02/2023 11:20 10oC (50.0oF) 39%
WNW (3000)
3b (10kt)
01/02/2023 10:50 9oC (48.2oF) 39%
NW (3100)
3b (9kt)
01/02/2023 10:20 9oC (48.2oF) 36%
WNW (3000)
2b (6kt)
01/02/2023 09:50 9oC (48.2oF) 36%
NNW (3300)
3b (9kt)
01/02/2023 09:20 8oC (46.4oF) 45%
WNW (3000)
3b (7kt)
01/02/2023 08:50 7oC (44.6oF) 48% CALM
01/02/2023 08:20 5oC (41.0oF) 65% CALM
01/02/2023 07:50 4oC (39.2oF) 69% CALM
01/02/2023 07:20 3oC (37.4oF) 74% CALM
01/02/2023 06:50 2oC (35.6oF) 80% CALM

Station Observations for the last 24 hours