ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupoli (Alexandroupoli) Longitute (Lon): 25.95 Latitute (Lat): 40.86 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/03/2021 17:50 8oC (46.4oF) 61%
NNE (0200)
6b GUSTS 7b (22ktG32kt)
01/03/2021 17:20 9oC (48.2oF) 81%
NE (0400)
4b (15kt)
01/03/2021 16:50 9oC (48.2oF) 81%
NE (0400)
4b (15kt)
01/03/2021 16:20 9oC (48.2oF) 81%
NNE (0300)
3b (10kt)
01/03/2021 15:50 9oC (48.2oF) 81%
NNE (0300)
3b (10kt)
01/03/2021 15:20 10oC (50.0oF) 76%
NNE (0300)
2b (6kt)
01/03/2021 14:50 10oC (50.0oF) 76%
WNW (3000)
2b (5kt)
01/03/2021 14:20 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
01/03/2021 13:50 10oC (50.0oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
01/03/2021 13:20 11oC (51.8oF) 61% VARIABLE 1b (3kt)
01/03/2021 12:50 11oC (51.8oF) 61%
S (1900)
2b (5kt)
01/03/2021 12:20 13oC (55.4oF) 50%
S (1900)
3b (7kt)
01/03/2021 11:50 13oC (55.4oF) 50%
SSW (2000)
3b (8kt)
01/03/2021 11:20 13oC (55.4oF) 50%
SSW (2000)
3b (8kt)
01/03/2021 10:50 12oC (53.6oF) 50%
SSW (2000)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours