ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Alexandroupolis (Alexandroupolis) Longitute (Lon): 25.947 Latitute (Lat): 40.85 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
24/02/2020 19:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 18:50 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 18:20 9oC (48.2oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 17:50 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 17:20 10oC (50.0oF) 81% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 16:50 12oC (53.6oF) 76% VARIABLE 1b (3kt)
24/02/2020 16:20 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
2b (6kt)
24/02/2020 15:50 13oC (55.4oF) 71%
W (2700)
2b (6kt)
24/02/2020 15:20 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2500)
2b (5kt)
24/02/2020 14:50 14oC (57.2oF) 66%
WSW (2500)
2b (5kt)
24/02/2020 11:50 13oC (55.4oF) 58%
W (2600)
4b (12kt)
24/02/2020 09:20 12oC (53.6oF) 71%
W (2600)
4b (11kt)
24/02/2020 08:50 12oC (53.6oF) 71%
W (2600)
4b (15kt)
24/02/2020 08:20 10oC (50.0oF) 70%
WSW (2500)
4b (11kt)
24/02/2020 07:50 10oC (50.0oF) 70%
WSW (2500)
4b (11kt)

Station Observations for the last 24 hours