ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
02/02/2023 08:20 9oC (48.2oF) 53%
SW (2300)
2b (5kt)
02/02/2023 07:50 7oC (44.6oF) 60%
SSW (2100)
2b (4kt)
02/02/2023 07:20 5oC (41.0oF) 75% CALM
02/02/2023 06:50 4oC (39.2oF) 80%
NE (0400)
1b (2kt)
02/02/2023 06:20 3oC (37.4oF) 69%
NE (0500)
1b (3kt)
02/02/2023 05:50 2oC (35.6oF) 74%
ENE (0700)
1b (3kt)
02/02/2023 05:20 1oC (33.8oF) 86%
NNW (3400)
1b (3kt)
02/02/2023 04:50 1oC (33.8oF) 86%
WSW (2400)
2b (6kt)
01/02/2023 17:50 6oC (42.8oF) 60% CALM
01/02/2023 17:20 6oC (42.8oF) 60% CALM
01/02/2023 16:50 9oC (48.2oF) 39% CALM
01/02/2023 16:20 9oC (48.2oF) 39% CALM
01/02/2023 15:50 9oC (48.2oF) 39% CALM
01/02/2023 15:20 10oC (50.0oF) 36% CALM
01/02/2023 14:50 10oC (50.0oF) 36%
SW (2200)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours