ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 10:20 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 2b (4kt)
15/11/2019 09:50 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 2b (4kt)
15/11/2019 09:20 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 08:50 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 08:20 15oC (59.0oF) 76% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:50 13oC (55.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt)
15/11/2019 07:20 12oC (53.6oF) 87% CALM
15/11/2019 06:50 11oC (51.8oF) 93%
N (0100)
1b (3kt)
15/11/2019 06:20 11oC (51.8oF) 93%
NNE (0200)
1b (3kt)
15/11/2019 05:50 11oC (51.8oF) 93%
ENE (0600)
2b (5kt)
15/11/2019 05:20 11oC (51.8oF) 87%
ENE (0700)
2b (4kt)
15/11/2019 04:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0400)
1b (3kt)
15/11/2019 04:20 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
15/11/2019 03:50 11oC (51.8oF) 87%
NE (0500)
2b (4kt)
15/11/2019 03:20 11oC (51.8oF) 87%
ENE (0700)
1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours