ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 17:50 5oC (41.0oF) 86%
NNE (0300)
2b (5kt)
03/12/2020 17:20 5oC (41.0oF) 80%
NNE (0200)
2b (4kt)
03/12/2020 16:50 6oC (42.8oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
03/12/2020 16:20 7oC (44.6oF) 65%
NE (0400)
2b (5kt)
03/12/2020 15:50 7oC (44.6oF) 65%
NE (0400)
2b (5kt)
03/12/2020 15:20 8oC (46.4oF) 65%
NNE (0300)
2b (4kt)
03/12/2020 14:50 9oC (48.2oF) 61%
ENE (0600)
2b (4kt)
03/12/2020 14:20 9oC (48.2oF) 61%
ENE (0700)
2b (5kt)
03/12/2020 13:50 10oC (50.0oF) 61%
ENE (0700)
3b (7kt)
03/12/2020 13:20 10oC (50.0oF) 61%
ENE (0600)
3b (7kt)
03/12/2020 12:50 10oC (50.0oF) 61%
ENE (0700)
3b (8kt)
03/12/2020 12:20 10oC (50.0oF) 61%
ENE (0700)
2b (6kt)
03/12/2020 11:50 9oC (48.2oF) 61%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/12/2020 11:20 8oC (46.4oF) 56%
ENE (0600)
3b (7kt)
03/12/2020 10:50 8oC (46.4oF) 56%
NE (0500)
3b (9kt)

Station Observations for the last 24 hours