ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 20:50 6oC (42.8oF) 80%
E (0900)
2b (5kt)
03/03/2021 20:20 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3400)
1b (3kt)
03/03/2021 19:50 7oC (44.6oF) 70%
NNW (3400)
1b (3kt)
03/03/2021 19:20 7oC (44.6oF) 81%
NW (3200)
1b (3kt)
03/03/2021 18:50 8oC (46.4oF) 75%
NNW (3300)
2b (4kt)
03/03/2021 18:20 9oC (48.2oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
03/03/2021 17:50 9oC (48.2oF) 70%
NNE (0200)
2b (5kt)
03/03/2021 17:20 11oC (51.8oF) 61% CALM
03/03/2021 16:50 11oC (51.8oF) 61% CALM
03/03/2021 16:20 12oC (53.6oF) 61% CALM
03/03/2021 15:50 12oC (53.6oF) 61% CALM
03/03/2021 15:20 14oC (57.2oF) 58%
WSW (2400)
2b (5kt)
03/03/2021 14:50 14oC (57.2oF) 58%
WSW (2400)
2b (5kt)
03/03/2021 14:20 14oC (57.2oF) 47%
SW (2200)
3b (8kt)
03/03/2021 13:50 14oC (57.2oF) 47%
SW (2200)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours