ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 18:50 20oC (68.0oF) 63%
W (2600)
3b (7kt)
20/05/2019 18:20 20oC (68.0oF) 63%
W (2700)
3b (10kt)
20/05/2019 17:50 21oC (69.8oF) 59%
SW (2300)
3b (9kt)
20/05/2019 17:20 21oC (69.8oF) 63%
SW (2200)
4b (11kt)
20/05/2019 16:50 22oC (71.6oF) 59%
SW (2200)
3b (9kt)
20/05/2019 16:20 23oC (73.4oF) 60%
SW (2200)
3b (8kt)
20/05/2019 15:50 23oC (73.4oF) 60%
SW (2200)
4b (11kt)
20/05/2019 15:20 24oC (75.2oF) 56%
SW (2200)
4b (11kt)
20/05/2019 14:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
4b (11kt)
20/05/2019 14:20 24oC (75.2oF) 56%
SW (2300)
4b (12kt)
20/05/2019 13:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
3b (10kt)
20/05/2019 13:20 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
4b (11kt)
20/05/2019 12:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
3b (10kt)
20/05/2019 12:20 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
4b (11kt)
20/05/2019 11:50 24oC (75.2oF) 56%
WSW (2400)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours