ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 17:50 10oC (50.0oF) 70%
NNE (0300)
3b (7kt)
26/10/2021 17:20 11oC (51.8oF) 66%
NE (0400)
2b (6kt)
26/10/2021 16:50 12oC (53.6oF) 66%
NE (0500)
2b (4kt)
26/10/2021 16:20 12oC (53.6oF) 66%
NE (0500)
2b (6kt)
26/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 58%
NE (0500)
3b (7kt)
26/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 50%
ENE (0600)
3b (7kt)
26/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 50%
E (0800)
3b (10kt)
26/10/2021 14:20 16oC (60.8oF) 47%
E (0800)
3b (10kt)
26/10/2021 13:50 17oC (62.6oF) 47%
E (0800)
4b (12kt)
26/10/2021 13:20 17oC (62.6oF) 44%
E (0900)
4b (11kt)
26/10/2021 12:50 17oC (62.6oF) 44%
ENE (0700)
4b (12kt)
26/10/2021 12:20 17oC (62.6oF) 44%
ENE (0700)
4b (12kt)
26/10/2021 11:50 17oC (62.6oF) 44%
ENE (0700)
4b (11kt)
26/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 47%
ENE (0600)
3b (10kt)
26/10/2021 10:50 16oC (60.8oF) 47%
NE (0500)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours