ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/09/2020 03:20 18oC (64.4oF) 55% CALM
21/09/2020 02:50 18oC (64.4oF) 55% CALM
21/09/2020 02:20 17oC (62.6oF) 55% CALM
21/09/2020 01:50 16oC (60.8oF) 54% CALM
20/09/2020 23:50 16oC (60.8oF) 51%
E (0800)
1b (3kt)
20/09/2020 22:50 16oC (60.8oF) 51%
NE (0500)
1b (3kt)
20/09/2020 21:50 17oC (62.6oF) 47%
ENE (0600)
2b (5kt)
20/09/2020 20:50 14oC (57.2oF) 66%
N (3600)
2b (4kt)
20/09/2020 20:20 17oC (62.6oF) 55%
NE (0400)
2b (6kt)
20/09/2020 19:50 17oC (62.6oF) 55%
NE (0500)
2b (6kt)
20/09/2020 19:20 18oC (64.4oF) 48%
ENE (0600)
2b (5kt)
20/09/2020 18:50 18oC (64.4oF) 48%
NE (0400)
2b (5kt)
20/09/2020 18:20 20oC (68.0oF) 42%
NNE (0300)
2b (5kt)
20/09/2020 17:50 20oC (68.0oF) 42%
NE (0400)
2b (5kt)
20/09/2020 17:20 21oC (69.8oF) 45%
ENE (0600)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours