ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kavala (Kavala) Longitute (Lon): 24.62 Latitute (Lat): 40.92 Altitute (Alt): 4m, Area:East Macedonia and Thrace

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 15:50 25oC (77.0oF) 33%
WSW (2500)
2b (5kt)
21/05/2022 15:20 25oC (77.0oF) 43% CALM
21/05/2022 14:50 25oC (77.0oF) 43%
SSW (2000)
2b (4kt)
21/05/2022 14:20 24oC (75.2oF) 46%
SW (2200)
2b (4kt)
21/05/2022 13:50 24oC (75.2oF) 46% CALM
21/05/2022 13:20 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
2b (5kt)
21/05/2022 12:50 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
2b (6kt)
21/05/2022 12:20 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
3b (8kt)
21/05/2022 11:50 24oC (75.2oF) 46%
SW (2300)
3b (7kt)
21/05/2022 11:20 23oC (73.4oF) 46%
SSW (2100)
2b (6kt)
21/05/2022 10:50 23oC (73.4oF) 46%
SW (2200)
3b (7kt)
21/05/2022 10:20 23oC (73.4oF) 40%
SW (2300)
2b (6kt)
21/05/2022 09:50 23oC (73.4oF) 40%
SW (2200)
2b (6kt)
21/05/2022 09:20 23oC (73.4oF) 40%
SSW (2100)
2b (5kt)
21/05/2022 08:50 23oC (73.4oF) 40%
SW (2200)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours