ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 16:50 20oC (68.0oF) 59%
SSW (2100)
2b (5kt)
26/10/2021 16:20 20oC (68.0oF) 59%
SSW (2100)
3b (7kt)
26/10/2021 15:50 20oC (68.0oF) 59%
SW (2200)
3b (7kt)
26/10/2021 15:20 20oC (68.0oF) 63%
SW (2300)
3b (7kt)
26/10/2021 14:50 21oC (69.8oF) 59%
SW (2300)
3b (8kt)
26/10/2021 14:20 22oC (71.6oF) 59%
SW (2300)
3b (7kt)
26/10/2021 13:50 22oC (71.6oF) 59%
WSW (2500)
3b (7kt)
26/10/2021 13:20 22oC (71.6oF) 59%
WSW (2500)
2b (6kt)
26/10/2021 12:50 22oC (71.6oF) 59%
WSW (2500)
2b (6kt)
26/10/2021 12:20 23oC (73.4oF) 56%
W (2600)
2b (6kt)
26/10/2021 11:50 22oC (71.6oF) 64%
W (2600)
3b (7kt)
26/10/2021 11:20 22oC (71.6oF) 59%
W (2600)
2b (6kt)
26/10/2021 10:50 22oC (71.6oF) 59%
W (2700)
2b (6kt)
26/10/2021 10:20 22oC (71.6oF) 59%
WNW (2900)
2b (6kt)
26/10/2021 09:50 22oC (71.6oF) 59%
WNW (2900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours