ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 14:20 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
3b (10kt)
21/05/2022 13:50 24oC (75.2oF) 46%
WSW (2400)
3b (10kt)
21/05/2022 13:20 24oC (75.2oF) 60%
W (2600)
4b (11kt)
21/05/2022 12:50 24oC (75.2oF) 60%
WSW (2500)
3b (10kt)
21/05/2022 12:20 24oC (75.2oF) 60%
W (2600)
3b (9kt)
21/05/2022 11:50 26oC (78.8oF) 50%
N (0100)
2b (5kt)
21/05/2022 11:20 23oC (73.4oF) 64%
NE (0400)
3b (7kt)
21/05/2022 10:50 23oC (73.4oF) 64%
NE (0400)
3b (7kt)
21/05/2022 10:20 23oC (73.4oF) 64%
ENE (0700)
2b (5kt)
21/05/2022 09:50 23oC (73.4oF) 64%
ENE (0600)
2b (6kt)
21/05/2022 09:20 23oC (73.4oF) 73%
NE (0500)
3b (8kt)
21/05/2022 08:50 23oC (73.4oF) 73%
NE (0500)
3b (8kt)
21/05/2022 08:20 24oC (75.2oF) 64%
NE (0500)
3b (10kt)
21/05/2022 07:50 24oC (75.2oF) 64%
NE (0400)
3b (10kt)
21/05/2022 07:20 23oC (73.4oF) 64%
NE (0500)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours