ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
25/02/2020 01:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2800)
3b (10kt)
25/02/2020 01:20 12oC (53.6oF) 81%
W (2700)
3b (8kt)
25/02/2020 00:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
3b (9kt)
25/02/2020 00:20 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
3b (9kt)
24/02/2020 23:50 13oC (55.4oF) 76%
W (2800)
3b (8kt)
24/02/2020 23:20 13oC (55.4oF) 76%
SW (2300)
3b (8kt)
24/02/2020 22:50 12oC (53.6oF) 76%
SW (2300)
3b (7kt)
24/02/2020 22:20 12oC (53.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (5kt)
24/02/2020 21:50 12oC (53.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (6kt)
24/02/2020 21:20 12oC (53.6oF) 81%
WSW (2400)
2b (5kt)
24/02/2020 20:50 12oC (53.6oF) 81%
SW (2300)
2b (6kt)
24/02/2020 20:20 12oC (53.6oF) 81%
SW (2300)
2b (4kt)
24/02/2020 19:50 13oC (55.4oF) 76%
SW (2300)
2b (4kt)
24/02/2020 19:20 13oC (55.4oF) 76%
SW (2300)
2b (4kt)
24/02/2020 18:50 13oC (55.4oF) 76%
WSW (2400)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours