ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 19:50 15oC (59.0oF) 58%
WNW (2900)
3b (10kt)
03/03/2021 19:20 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
4b (11kt)
03/03/2021 18:50 15oC (59.0oF) 58%
W (2800)
4b (12kt)
03/03/2021 18:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2200)
3b (9kt)
03/03/2021 17:50 15oC (59.0oF) 58%
SW (2200)
3b (9kt)
03/03/2021 17:20 15oC (59.0oF) 58%
SW (2300)
3b (10kt)
03/03/2021 16:50 15oC (59.0oF) 54%
SW (2300)
3b (10kt)
03/03/2021 16:20 15oC (59.0oF) 54%
SW (2300)
3b (10kt)
03/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 58%
SW (2300)
4b (11kt)
03/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 51%
SW (2300)
4b (12kt)
03/03/2021 14:50 17oC (62.6oF) 47%
WSW (2500)
4b (12kt)
03/03/2021 14:20 17oC (62.6oF) 41%
SW (2300)
3b (10kt)
03/03/2021 13:50 17oC (62.6oF) 41%
WSW (2400)
3b (10kt)
03/03/2021 13:20 17oC (62.6oF) 41%
WSW (2400)
2b (6kt)
03/03/2021 12:50 17oC (62.6oF) 41%
WSW (2400)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours