ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:20 21oC (69.8oF) 63%
W (2600)
3b (9kt)
15/11/2019 08:50 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
3b (8kt)
15/11/2019 08:20 22oC (71.6oF) 64%
W (2800)
3b (8kt)
15/11/2019 07:50 21oC (69.8oF) 72%
WNW (2900)
3b (10kt)
15/11/2019 07:20 20oC (68.0oF) 72%
WNW (2900)
3b (7kt)
15/11/2019 06:50 20oC (68.0oF) 72%
W (2800)
2b (6kt)
15/11/2019 06:20 19oC (66.2oF) 77%
W (2700)
3b (7kt)
15/11/2019 05:50 18oC (64.4oF) 82%
W (2600)
3b (7kt)
15/11/2019 05:20 18oC (64.4oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
15/11/2019 04:50 18oC (64.4oF) 87%
SSW (2100)
2b (4kt)
15/11/2019 04:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 03:50 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 03:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 02:50 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt)
15/11/2019 02:20 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt)

Station Observations for the last 24 hours