ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 14:20 12oC (53.6oF) 40%
WNW (3000)
5b (17kt)
01/02/2023 13:50 12oC (53.6oF) 40%
WNW (3000)
5b (17kt)
01/02/2023 13:20 12oC (53.6oF) 43%
WNW (3000)
4b GUSTS 7b (16ktG28kt)
01/02/2023 12:50 12oC (53.6oF) 43%
NW (3100)
4b (16kt)
01/02/2023 12:20 12oC (53.6oF) 53%
WNW (3000)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)
01/02/2023 11:50 12oC (53.6oF) 37%
NW (3200)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
01/02/2023 11:20 11oC (51.8oF) 40%
NW (3100)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
01/02/2023 10:50 11oC (51.8oF) 40%
NW (3100)
4b (15kt)
01/02/2023 10:20 11oC (51.8oF) 43%
NW (3200)
4b (14kt)
01/02/2023 09:50 10oC (50.0oF) 39%
NW (3200)
4b (14kt)
01/02/2023 09:20 10oC (50.0oF) 49%
NNW (3300)
4b (14kt)
01/02/2023 08:50 10oC (50.0oF) 46%
WNW (3000)
4b (16kt)
01/02/2023 08:20 10oC (50.0oF) 49%
WNW (3000)
4b (16kt)
01/02/2023 07:50 9oC (48.2oF) 57%
WNW (3000)
5b (19kt)
01/02/2023 07:20 9oC (48.2oF) 57%
NW (3100)
5b GUSTS 7b (18ktG28kt)

Station Observations for the last 24 hours