ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.09 Latitute (Lat): 36.4 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 21:50 15oC (59.0oF) 87%
E (1000)
2b (4kt)
03/12/2020 21:20 15oC (59.0oF) 87% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2020 20:50 15oC (59.0oF) 82%
ESE (1100)
2b (4kt)
03/12/2020 20:20 15oC (59.0oF) 82%
ENE (0600)
2b (6kt)
03/12/2020 19:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (3kt)
03/12/2020 19:20 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 18:50 16oC (60.8oF) 82% VARIABLE 1b (2kt)
03/12/2020 18:20 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
1b (3kt)
03/12/2020 18:08 16oC (60.8oF) 82%
NE (0500)
2b (4kt)
03/12/2020 17:50 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
2b (4kt)
03/12/2020 17:20 16oC (60.8oF) 82%
ENE (0600)
3b (8kt)
03/12/2020 17:06 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
4b (11kt)
03/12/2020 16:50 16oC (60.8oF) 82%
NE (0400)
4b (11kt)
03/12/2020 16:20 16oC (60.8oF) 76%
E (0900)
2b (5kt)
03/12/2020 15:50 16oC (60.8oF) 76%
E (1000)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours