ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 17:50 22oC (71.6oF) 59% VARIABLE 1b (3kt)
20/05/2019 17:20 22oC (71.6oF) 68%
ESE (1200)
2b (6kt)
20/05/2019 16:50 23oC (73.4oF) 64%
SE (1300)
2b (6kt)
20/05/2019 16:20 24oC (75.2oF) 56%
E (0900)
2b (5kt)
20/05/2019 15:50 24oC (75.2oF) 52% VARIABLE 1b (2kt)
20/05/2019 15:20 25oC (77.0oF) 49%
WSW (2400)
2b (6kt)
20/05/2019 14:50 26oC (78.8oF) 50%
SW (2300)
3b (8kt)
20/05/2019 14:20 26oC (78.8oF) 50%
WSW (2400)
4b (13kt)
20/05/2019 13:50 27oC (80.6oF) 44%
SE (1300)
2b (6kt)
20/05/2019 13:20 26oC (78.8oF) 50%
E (0900)
2b (6kt)
20/05/2019 12:50 26oC (78.8oF) 46%
E (0900)
3b (10kt)
20/05/2019 12:20 27oC (80.6oF) 44%
E (0900)
4b (13kt)
20/05/2019 11:50 27oC (80.6oF) 44%
E (0900)
3b (10kt)
20/05/2019 11:20 27oC (80.6oF) 44%
E (0900)
3b (9kt)
20/05/2019 10:50 27oC (80.6oF) 41%
E (0800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours