ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Rodos (Rodos) Longitute (Lon): 28.088 Latitute (Lat): 36.402 Altitute (Alt): 7m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 17:50 25oC (77.0oF) 83%
WSW (2400)
5b (18kt)
12/07/2020 17:20 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2400)
4b (16kt)
12/07/2020 16:50 26oC (78.8oF) 83%
WSW (2400)
5b (20kt)
12/07/2020 16:20 27oC (80.6oF) 73%
WSW (2400)
6b (22kt)
12/07/2020 15:50 27oC (80.6oF) 73%
WSW (2400)
5b GUSTS 6b (17ktG27kt)
12/07/2020 15:20 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
4b GUSTS 6b (15ktG25kt)
12/07/2020 14:50 28oC (82.4oF) 69%
WSW (2400)
4b GUSTS 6b (16ktG26kt)
12/07/2020 14:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (20kt)
12/07/2020 13:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (20kt)
12/07/2020 13:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (20kt)
12/07/2020 12:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (20kt)
12/07/2020 12:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (19kt)
12/07/2020 11:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (19kt)
12/07/2020 10:50 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (19kt)
12/07/2020 10:20 29oC (84.2oF) 65%
WSW (2400)
5b (18kt)

Station Observations for the last 24 hours