ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
19/05/2022 18:50 14oC (57.2oF) 58% CALM
19/05/2022 17:50 17oC (62.6oF) 44%
S (1700)
2b (4kt)
19/05/2022 17:20 19oC (66.2oF) 34% CALM
19/05/2022 16:50 20oC (68.0oF) 29% CALM
19/05/2022 16:20 22oC (71.6oF) 22% CALM
19/05/2022 15:50 22oC (71.6oF) 24% CALM
19/05/2022 15:20 23oC (73.4oF) 21% CALM
19/05/2022 14:50 22oC (71.6oF) 24% CALM
19/05/2022 14:20 22oC (71.6oF) 24% CALM
19/05/2022 13:50 22oC (71.6oF) 24%
E (1000)
2b (4kt)
19/05/2022 13:20 21oC (69.8oF) 28%
E (0800)
2b (5kt)
19/05/2022 12:50 22oC (71.6oF) 26%
E (1000)
2b (6kt)
19/05/2022 12:20 22oC (71.6oF) 26%
E (1000)
3b (7kt)
19/05/2022 11:50 21oC (69.8oF) 28%
E (1000)
4b (13kt)
19/05/2022 11:20 21oC (69.8oF) 30%
E (1000)
4b (13kt)

Station Observations for the last 24 hours