ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 22:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0900)
4b (15kt)
03/12/2020 21:50 12oC (53.6oF) 81%
ESE (1100)
2b (6kt)
03/12/2020 20:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0900)
3b (10kt)
03/12/2020 19:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 18:50 12oC (53.6oF) 81%
ENE (0700)
4b (11kt)
03/12/2020 17:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 17:20 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
4b (11kt)
03/12/2020 16:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 16:20 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (10kt)
03/12/2020 15:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (9kt)
03/12/2020 15:20 12oC (53.6oF) 87%
ENE (0700)
3b (9kt)
03/12/2020 14:50 12oC (53.6oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)
03/12/2020 14:20 13oC (55.4oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)
03/12/2020 13:50 13oC (55.4oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)
03/12/2020 13:20 13oC (55.4oF) 81%
E (0800)
3b (8kt)

Station Observations for the last 24 hours