ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 20:50 3oC (37.4oF) 80% CALM
03/03/2021 19:50 4oC (39.2oF) 75% CALM
03/03/2021 18:50 8oC (46.4oF) 56% CALM
03/03/2021 17:50 9oC (48.2oF) 53% CALM
03/03/2021 17:20 10oC (50.0oF) 49% CALM
03/03/2021 16:50 11oC (51.8oF) 46% CALM
03/03/2021 16:20 13oC (55.4oF) 43% CALM
03/03/2021 15:50 14oC (57.2oF) 43%
S (1900)
2b (4kt)
03/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 33%
S (1900)
2b (4kt)
03/03/2021 14:50 17oC (62.6oF) 27% CALM
03/03/2021 14:20 17oC (62.6oF) 29% CALM
03/03/2021 13:50 17oC (62.6oF) 27%
E (1000)
2b (4kt)
03/03/2021 13:20 17oC (62.6oF) 25% CALM
03/03/2021 12:50 17oC (62.6oF) 25% CALM
03/03/2021 12:20 17oC (62.6oF) 27% CALM

Station Observations for the last 24 hours