ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 19:50 27oC (80.6oF) 47% CALM
12/07/2020 18:50 27oC (80.6oF) 47% CALM
12/07/2020 17:50 30oC (86.0oF) 36% CALM
12/07/2020 17:20 31oC (87.8oF) 37%
E (0800)
2b (4kt)
12/07/2020 16:50 32oC (89.6oF) 35%
E (1000)
2b (6kt)
12/07/2020 16:20 33oC (91.4oF) 33%
E (0900)
2b (6kt)
12/07/2020 15:50 33oC (91.4oF) 33%
E (0800)
2b (5kt)
12/07/2020 15:20 34oC (93.2oF) 31%
E (0800)
3b (9kt)
12/07/2020 14:50 35oC (95.0oF) 29%
E (0800)
3b (8kt)
12/07/2020 14:20 34oC (93.2oF) 29%
N (0100)
2b (6kt)
12/07/2020 13:50 35oC (95.0oF) 27%
E (1000)
2b (5kt)
12/07/2020 13:20 35oC (95.0oF) 27%
NE (0500)
2b (4kt)
12/07/2020 12:50 34oC (93.2oF) 33%
NE (0500)
2b (6kt)
12/07/2020 12:20 34oC (93.2oF) 31% CALM
12/07/2020 11:50 34oC (93.2oF) 33% CALM

Station Observations for the last 24 hours