ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.65 Altitute (Alt): 74m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 18:50 10oC (50.0oF) 70% VARIABLE 1b (3kt)
26/10/2021 17:50 9oC (48.2oF) 70% CALM
26/10/2021 17:20 10oC (50.0oF) 66% CALM
26/10/2021 16:50 11oC (51.8oF) 61% CALM
26/10/2021 16:20 11oC (51.8oF) 66%
E (0900)
2b (5kt)
26/10/2021 15:50 12oC (53.6oF) 61%
E (0800)
2b (6kt)
26/10/2021 15:20 13oC (55.4oF) 58%
E (0800)
3b (8kt)
26/10/2021 14:50 14oC (57.2oF) 54%
E (0800)
3b (9kt)
26/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
ENE (0700)
3b (8kt)
26/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 47%
E (0800)
3b (7kt)
26/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 44%
ESE (1200)
2b (5kt)
26/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 47% CALM
26/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 44% CALM
26/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 44% CALM
26/10/2021 11:20 16oC (60.8oF) 44% VARIABLE 1b (3kt)

Station Observations for the last 24 hours