ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Larisa (Larisa) Longitute (Lon): 22.46 Latitute (Lat): 39.646 Altitute (Alt): 71m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 10:50 19oC (66.2oF) 59% CALM
15/11/2019 10:20 19oC (66.2oF) 63% CALM
15/11/2019 09:50 18oC (64.4oF) 67% CALM
15/11/2019 09:20 17oC (62.6oF) 77% CALM
15/11/2019 08:50 16oC (60.8oF) 76% CALM
15/11/2019 08:20 15oC (59.0oF) 82% CALM
15/11/2019 07:50 14oC (57.2oF) 81% CALM
15/11/2019 07:20 13oC (55.4oF) 87% CALM
15/11/2019 06:50 11oC (51.8oF) 93% CALM
15/11/2019 06:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
15/11/2019 05:50 8oC (46.4oF) 100% CALM
15/11/2019 05:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
15/11/2019 04:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 1b (3kt)
15/11/2019 04:20 9oC (48.2oF) 100% CALM
15/11/2019 03:50 8oC (46.4oF) 100% VARIABLE 2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours