ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
01/02/2023 14:50 11oC (51.8oF) 37%
W (2800)
3b (7kt)
01/02/2023 14:20 12oC (53.6oF) 34%
W (2800)
2b (5kt)
01/02/2023 13:50 12oC (53.6oF) 34%
W (2800)
2b (5kt)
01/02/2023 13:20 12oC (53.6oF) 32%
WNW (2900)
3b (10kt)
01/02/2023 12:50 11oC (51.8oF) 34%
WNW (2900)
3b (9kt)
01/02/2023 12:20 11oC (51.8oF) 37%
W (2700)
3b (10kt)
01/02/2023 11:50 11oC (51.8oF) 37%
W (2700)
3b (10kt)
01/02/2023 11:20 11oC (51.8oF) 34%
WNW (2900)
3b (8kt)
01/02/2023 10:50 10oC (50.0oF) 36%
W (2800)
2b (6kt)
01/02/2023 10:20 10oC (50.0oF) 36%
W (2600)
3b (9kt)
01/02/2023 09:50 9oC (48.2oF) 39%
W (2600)
3b (9kt)
01/02/2023 09:20 9oC (48.2oF) 42%
W (2600)
3b (10kt)
01/02/2023 08:50 8oC (46.4oF) 45%
W (2600)
3b (10kt)
01/02/2023 08:20 8oC (46.4oF) 42%
W (2800)
2b (6kt)
01/02/2023 07:50 7oC (44.6oF) 48%
W (2800)
2b (6kt)

Station Observations for the last 24 hours