ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
20/05/2019 17:50 20oC (68.0oF) 59% CALM
20/05/2019 17:20 22oC (71.6oF) 56% CALM
20/05/2019 16:50 23oC (73.4oF) 52%
ENE (0600)
2b (4kt)
20/05/2019 16:20 23oC (73.4oF) 56%
NE (0400)
2b (4kt)
20/05/2019 15:50 23oC (73.4oF) 56%
ENE (0600)
2b (5kt)
20/05/2019 15:20 23oC (73.4oF) 52%
ENE (0600)
3b (7kt)
20/05/2019 14:50 24oC (75.2oF) 49%
E (0900)
3b (7kt)
20/05/2019 14:20 25oC (77.0oF) 43%
E (0900)
3b (8kt)
20/05/2019 13:50 24oC (75.2oF) 46%
E (0800)
3b (7kt)
20/05/2019 13:20 24oC (75.2oF) 49%
ENE (0700)
3b (8kt)
20/05/2019 12:50 25oC (77.0oF) 43%
E (0800)
3b (9kt)
20/05/2019 12:20 25oC (77.0oF) 43%
E (0800)
3b (9kt)
20/05/2019 11:50 25oC (77.0oF) 49%
ENE (0700)
3b (9kt)
20/05/2019 11:20 25oC (77.0oF) 49%
E (0800)
3b (10kt)
20/05/2019 10:50 26oC (78.8oF) 33%
E (0800)
3b (7kt)

Station Observations for the last 24 hours