ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
26/10/2021 16:50 13oC (55.4oF) 54%
NNW (3300)
2b (6kt)
26/10/2021 16:20 14oC (57.2oF) 54%
N (3500)
2b (5kt)
26/10/2021 15:50 14oC (57.2oF) 54%
NNW (3400)
2b (6kt)
26/10/2021 15:20 15oC (59.0oF) 50%
N (3500)
2b (5kt)
26/10/2021 14:50 15oC (59.0oF) 50%
N (3600)
2b (4kt)
26/10/2021 14:20 15oC (59.0oF) 50%
NNE (0200)
2b (5kt)
26/10/2021 13:50 16oC (60.8oF) 44%
NNE (0200)
2b (5kt)
26/10/2021 13:20 16oC (60.8oF) 47%
NNE (0300)
2b (4kt)
26/10/2021 12:50 16oC (60.8oF) 47%
N (0100)
2b (5kt)
26/10/2021 12:20 16oC (60.8oF) 47%
NW (3100)
2b (5kt)
26/10/2021 11:50 16oC (60.8oF) 47%
NW (3100)
2b (5kt)
26/10/2021 11:20 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
2b (5kt)
26/10/2021 10:50 15oC (59.0oF) 54%
N (3600)
2b (5kt)
26/10/2021 09:50 15oC (59.0oF) 54%
NW (3200)
2b (5kt)
26/10/2021 09:20 14oC (57.2oF) 58%
W (2700)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours