ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
12/07/2020 17:50 27oC (80.6oF) 60%
NNE (0200)
2b (4kt)
12/07/2020 17:20 28oC (82.4oF) 53%
NNE (0200)
2b (4kt)
12/07/2020 16:50 30oC (86.0oF) 42%
E (0900)
2b (5kt)
12/07/2020 16:20 31oC (87.8oF) 37%
E (1000)
3b (7kt)
12/07/2020 15:50 32oC (89.6oF) 32%
ESE (1100)
3b (8kt)
12/07/2020 14:50 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1200)
4b (11kt)
12/07/2020 14:20 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1200)
4b (12kt)
12/07/2020 13:50 32oC (89.6oF) 37% CALM
12/07/2020 13:20 32oC (89.6oF) 37%
E (1000)
4b (15kt)
12/07/2020 12:50 31oC (87.8oF) 39%
E (1000)
4b (15kt)
12/07/2020 12:20 32oC (89.6oF) 37%
ESE (1100)
4b (13kt)
12/07/2020 11:50 32oC (89.6oF) 35%
ESE (1100)
4b (13kt)
12/07/2020 11:20 32oC (89.6oF) 30%
E (1000)
4b (12kt)
12/07/2020 10:50 32oC (89.6oF) 30%
E (1000)
3b (10kt)
12/07/2020 10:20 31oC (87.8oF) 32%
E (1000)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours