ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/03/2021 19:50 6oC (42.8oF) 70%
W (2600)
2b (4kt)
03/03/2021 18:50 7oC (44.6oF) 70%
WSW (2500)
2b (5kt)
03/03/2021 17:50 7oC (44.6oF) 75%
W (2700)
2b (5kt)
03/03/2021 17:20 9oC (48.2oF) 70%
W (2600)
2b (4kt)
03/03/2021 16:50 11oC (51.8oF) 61% CALM
03/03/2021 16:20 14oC (57.2oF) 43% CALM
03/03/2021 15:50 15oC (59.0oF) 44%
ESE (1200)
2b (4kt)
03/03/2021 15:20 16oC (60.8oF) 31%
ESE (1200)
2b (6kt)
03/03/2021 14:50 17oC (62.6oF) 31%
ESE (1100)
3b (7kt)
03/03/2021 14:20 17oC (62.6oF) 27%
ESE (1100)
3b (7kt)
03/03/2021 13:50 18oC (64.4oF) 25%
NW (3200)
2b (5kt)
03/03/2021 13:20 18oC (64.4oF) 25%
SSW (2000)
2b (5kt)
03/03/2021 12:50 18oC (64.4oF) 25%
SW (2200)
2b (5kt)
03/03/2021 12:20 18oC (64.4oF) 25%
SSW (2000)
3b (7kt)
03/03/2021 11:50 18oC (64.4oF) 27%
SW (2300)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours