ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
03/12/2020 21:50 14oC (57.2oF) 71%
E (1000)
4b (15kt)
03/12/2020 20:50 14oC (57.2oF) 71%
E (1000)
4b (16kt)
03/12/2020 18:50 14oC (57.2oF) 71%
E (1000)
4b (15kt)
03/12/2020 17:50 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (15kt)
03/12/2020 17:20 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (14kt)
03/12/2020 16:50 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (14kt)
03/12/2020 16:20 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1200)
4b (14kt)
03/12/2020 15:50 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (12kt)
03/12/2020 15:20 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (13kt)
03/12/2020 14:50 14oC (57.2oF) 71%
ESE (1100)
4b (13kt)
03/12/2020 14:20 14oC (57.2oF) 76%
ESE (1100)
4b (14kt)
03/12/2020 13:50 14oC (57.2oF) 76%
ESE (1100)
4b (14kt)
03/12/2020 13:20 14oC (57.2oF) 76%
ESE (1100)
4b (13kt)
03/12/2020 12:50 14oC (57.2oF) 76%
ESE (1100)
4b (13kt)
03/12/2020 12:20 15oC (59.0oF) 71%
ESE (1200)
4b (12kt)

Station Observations for the last 24 hours