ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Agchialos (Agchialos) Longitute (Lon): 22.79 Latitute (Lat): 39.22 Altitute (Alt): 19m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
21/05/2022 14:50 25oC (77.0oF) 40%
ENE (0700)
3b (7kt)
21/05/2022 14:20 25oC (77.0oF) 40%
ENE (0700)
3b (7kt)
21/05/2022 13:50 25oC (77.0oF) 43%
ENE (0700)
3b (8kt)
21/05/2022 13:20 26oC (78.8oF) 35%
E (0800)
3b (8kt)
21/05/2022 12:50 26oC (78.8oF) 33%
E (0900)
3b (8kt)
21/05/2022 12:20 25oC (77.0oF) 40%
E (0900)
3b (8kt)
21/05/2022 11:50 24oC (75.2oF) 43%
ENE (0700)
3b (7kt)
21/05/2022 11:20 24oC (75.2oF) 37%
E (0800)
3b (7kt)
21/05/2022 10:50 24oC (75.2oF) 37%
E (0800)
3b (7kt)
21/05/2022 10:20 23oC (73.4oF) 43%
E (0800)
3b (8kt)
21/05/2022 09:50 24oC (75.2oF) 35%
E (0800)
3b (8kt)
21/05/2022 08:50 23oC (73.4oF) 46%
E (0900)
2b (6kt)
21/05/2022 08:20 24oC (75.2oF) 40%
E (0900)
2b (6kt)
21/05/2022 07:50 23oC (73.4oF) 40%
E (1000)
2b (4kt)
21/05/2022 07:20 22oC (71.6oF) 45%
E (0900)
2b (5kt)

Station Observations for the last 24 hours