ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
15/11/2019 09:20 21oC (69.8oF) 48% CALM
15/11/2019 08:50 20oC (68.0oF) 48% CALM
15/11/2019 08:20 19oC (66.2oF) 55% CALM
15/11/2019 07:50 18oC (64.4oF) 63% CALM
15/11/2019 07:20 17oC (62.6oF) 63%
W (2700)
2b (4kt)
15/11/2019 06:50 14oC (57.2oF) 76%
SW (2200)
2b (4kt)
15/11/2019 06:20 13oC (55.4oF) 81%
W (2700)
2b (4kt)
15/11/2019 05:50 11oC (51.8oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)
15/11/2019 05:20 11oC (51.8oF) 87% CALM
15/11/2019 04:50 11oC (51.8oF) 87% CALM
15/11/2019 04:20 12oC (53.6oF) 81%
W (2600)
2b (4kt)
15/11/2019 03:50 13oC (55.4oF) 76%
WNW (3000)
2b (4kt)
15/11/2019 02:50 12oC (53.6oF) 87%
SW (2300)
2b (4kt)
15/11/2019 00:50 12oC (53.6oF) 81%
W (2600)
2b (5kt)
14/11/2019 23:50 11oC (51.8oF) 87%
W (2800)
2b (4kt)

Station Observations for the last 24 hours