ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
16/07/2019 13:20 20oC (68.0oF) 93% VARIABLE 1b (3kt)
16/07/2019 12:50 20oC (68.0oF) 82%
E (0900)
2b (6kt)
16/07/2019 12:20 21oC (69.8oF) 82%
E (1000)
3b (10kt)
16/07/2019 11:50 23oC (73.4oF) 68%
E (1000)
4b (12kt)
16/07/2019 11:20 25oC (77.0oF) 56%
E (1000)
3b (10kt)
16/07/2019 10:50 26oC (78.8oF) 57%
E (1000)
4b (12kt)
16/07/2019 10:20 26oC (78.8oF) 53%
E (1000)
4b (12kt)
16/07/2019 09:50 26oC (78.8oF) 53%
E (1000)
4b (12kt)
16/07/2019 09:20 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1100)
4b (12kt)
16/07/2019 08:50 26oC (78.8oF) 53%
ESE (1200)
3b (10kt)
16/07/2019 07:50 25oC (77.0oF) 64%
ESE (1200)
3b (10kt)
16/07/2019 07:20 25oC (77.0oF) 64%
ESE (1200)
3b (10kt)
16/07/2019 06:50 25oC (77.0oF) 64%
ESE (1200)
3b (8kt)
16/07/2019 06:20 24oC (75.2oF) 68% CALM
16/07/2019 05:50 24oC (75.2oF) 68% CALM

Station Observations for the last 24 hours