ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Volos Aghialos (Volos Aghialos) Longitute (Lon): 22.793 Latitute (Lat): 39.224 Altitute (Alt): 13m, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpower
18/09/2019 18:50 23oC (73.4oF) 64% CALM
18/09/2019 17:50 23oC (73.4oF) 68% VARIABLE 1b (3kt)
18/09/2019 17:20 25oC (77.0oF) 64%
NE (0500)
2b (6kt)
18/09/2019 16:50 26oC (78.8oF) 57%
E (1000)
2b (6kt)
18/09/2019 16:20 27oC (80.6oF) 57%
E (0900)
3b (7kt)
18/09/2019 15:50 28oC (82.4oF) 50%
E (0900)
3b (7kt)
18/09/2019 15:20 28oC (82.4oF) 53%
E (0900)
3b (9kt)
18/09/2019 14:50 29oC (84.2oF) 44%
E (1000)
3b (10kt)
18/09/2019 14:20 30oC (86.0oF) 42%
E (1000)
4b (12kt)
18/09/2019 13:50 30oC (86.0oF) 44%
E (1000)
4b (11kt)
18/09/2019 13:20 31oC (87.8oF) 37%
ESE (1100)
3b (10kt)
18/09/2019 12:50 31oC (87.8oF) 34%
ESE (1100)
4b (11kt)
18/09/2019 12:20 31oC (87.8oF) 30%
E (1000)
3b (10kt)
18/09/2019 11:50 31oC (87.8oF) 28%
E (1000)
3b (10kt)
18/09/2019 11:20 30oC (86.0oF) 30%
E (0900)
3b (10kt)

Station Observations for the last 24 hours